Ga naar inhoud
Favorieten 0

Anne Feddema

Desinfectieoverpeinzingen 1

Broeder, Zuster ... Dokter komt eraan

Hij is, zo weten jullie, buitencategorie goed

Ik heb nu eenmaal gouden handen

Topchirurg zijn zit in mijn bloed

Eigenlijk zou ik concertpianist worden

Maar dat zat er jammer genoeg niet in

Dus geen podium, vleugeltoetsen

Geen Rachmaninov, Bach, Ravel

Wel een dagelijks mondkapje 

Groene kleren en een scalpel.

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

Desynfeksjeprakkesaasjes 1

Broeder, suster ... Dokter komt deroan

Hy is, sa witte jimme, bûtenkategory goed

Ik haw no ienkear goudene hannen 

Topsjirurch wêze sit my yn it bloed

Eins woe ik konsertpianist wurde

Mar dat siet der spitigernôch net yn

Alsa gjin poadium, fleugeltoetsen

Gjin Rachmaninov, Bach, Ravel

Mar in deistich mûlekapke

Griene klean en in skalpel.

Anne Feddema

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.