Ga naar inhoud
Favorieten 0

Anne Feddema

Desinfectieoverpeinzingen 2

Wilde rivier kom uit de kraan 

Bruis koud water op dronken kop

Ben moe van de jacht

En al het gezuip

Hee! knappe vent ...

Wie ben jij? Waarom toch

Wil niet een je hebben?

Aangezicht Narcissus schoonheid

Daar in de spiegel

Zie jezelf Griekse god 

Nu op de knieën 

Hoofd in de pot.

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

Desynfeksjeprakkesaasjes 2

Wylde rivier kom út ’e kraan

Brûs kâld wetter op dronken kop

Bin wurch fan ’e jacht

En al it sûpen 

Hee kreaze keardel ...

Wa bisto? Wêrom dochs

Wol net ien dy ha?

Antlit Narcissus skjintme 

Yn ’e spegel 

Sjoch dysels Grykske god 

No op ’e knibbels 

Holle yn ’e pot.

Anne Feddema

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.