Ga naar inhoud
Favorieten 0

Baukje Wytsma

Jij in de spiegel

Jij in de spiegel, kijk me aan, sta even stil,
bij een ontmoeting vrij van tijd en plaats. Ik ben de
schrijver van dit vers, in mijn verbeelding kan
vandaag een wonder zijn ... praat met mij. Vertel
mij zonder woorden wat niet zegbaar is, dat je
bang, voldaan of eenzaam bent. Ik droom dat ik je
kan horen, een levensteken zonder stem, als poëzie.
Jij in de spiegel, kijk me aan, heel even maar...
sta stil bij mij in het volle licht: ik groet je!

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

Do yn de spegel

Do yn de spegel, sjoch my oan, stean efkes stil,
dit is in moeting frij fan plak en tiid. Ik bin de
skriuwer fan dit fers en yn myn fantasij kin
hjoed in wûnder barre… praat mei my. Fertel 
my sûnder wurden watst net sizze kinst, datst
lokkich, bang of iensum bist. Ik dream dat ik dy 
hearre kin, in libbensteken sûnder stim, as poëzij. 
Do yn de spegel, sjoch my oan, ien amerij…
stean stil by my yn it folle ljocht: ik groetsje dy!

Baukje Wytsma

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.