Ga naar inhoud
Favorieten 0

Baukje Wytsma

In een weerspiegeling

In een weerspiegeling van fonkellicht zie je jezelf,
gestalte bij het raam, je steekt je hand op, even maar,
je wacht, wilt wat zeggen, maar je blijft stil ... bent in de war.
Zul je jezelf weer vinden deze dag? Het kind dat blindelings
zichzelf vertrouwde, speelde aan zee, kastelen bouwde,
water door zijn vingers liet stromen, het zette naar zijn hand?
Kom, durf, het is maar zo gewoon. Ontmoet jezelf opnieuw,
daar bij dat eeuwige wiegen, nabij het troostrijk kerend tij.

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

Yn in wjerspegeling

Yn in wjerspegeling fan ljocht en glinster moetest dysels, 
in frjemde by it finster, do stekst dyn hân op, efkes mar, 
do wachtest, wolst wat sizze, mar do swijst… bist yn ’e war.
Silsto dysels wer fine dizze dei? It bern yn dy dat blynseach 
op himsels fertroude, dat boarte by de see, kastielen boude, 
it wetter troch syn fingers streame liet, it sette nei syn hân? 
Kom, doar it oan, it is mar sa gewoan. Moetsje dysels opnij, 
dêr by dat ivich weagjen, ticht by it treastryk kearen fan it tij. 

Baukje Wytsma

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.