Ga naar inhoud
Favorieten 0

Sannemaj Betten

Einde

vermoord deze woorden
voordat iemand ze hoort

voordat ze over tongen rollen
en als punten in de lucht eindigen

sluit mijn mond, maak me leeg
verbrand mijn laatste beetje zin

verkruimel de dagen met mij erin
strooi me uit over het zand

red jezelf, kijk niet om en spoel
dat bloed maar van je hand

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

Ein

fermoardzje dizze wurden 
ear’t immen se heart

ear’t se oer tongen rôlje 
en as punten yn ’e loft einigje 

slút myn mûle, meitsje my leech 
ferbrân myn lêste bytsje sin 

ferkrommelje de dagen mei my deryn 
strui my út oer it sân 

rêd dysels, sjoch net om en spiel 
dat bloed mar fan dyn hân 

Oersetting: Jantsje Post

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.