Ga naar inhoud
Favorieten 0

Sannemaj Betten

Kijk uit!

je laat je woorden vallen
hier, op de grond

ze liggen stil, beven een beetje
van de kou

ze liggen er al een poosje
krijgen kramp in hun pootjes
zijn hun puntje op de i kwijtgeraakt

wachten tot jij ze opraapt en
verandert in

sorry

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

Yn in wjerspegeling

Pas op! 

do litst dyn wurden falle 
hjir, op de grûn 

se lizze stil, trilje wat 
fan ’e kjeld 

se lizze der al in hoartsje
krije kramp yn ’e poatsjes 
binne har puntsje op de i kwyt 

wachtsje oant datsto se oppakst en  
feroarest yn  

sorry

Oersetting: Jantsje Post

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.