Ga naar inhoud
Favorieten 0

Simon Oosting

Latex

Het lijkt wel latex dat flinterdunne vlies
van modder van de wegen en viezigheid
van de straten van de stad
en van je eigen lijf Het is allemaal
voer voor miljoenen krioelende
microben op die handen van jou

Zeep is vet met loog gekookt
voor diezelfde handen om heel even
zonder verleden schoon te gaan

En daar straks bij de deur even opletten
Hij klemt en de drempel is hoog

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

Lateks

It liket wol lateks dat reachfine flues 
fan dridze fan ’e diken en smoargens 
fan ’e strjitten fan ’e stêd
en fan dyn eigen lea It is allegearre 
fretten foar miljoenen krioelende 
mikroben op ’e hannen fan dy

Sjippe is fet mei leage dat sean is
foar dyselde hannen om hiel efkes
sûnder ferline skjin te gean

En dêr aanst by de doar der efkes om tinke 
Hy hâldt en de drompel is heech

Simon Oosting

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.