Ga naar inhoud
Favorieten 0

Joost Oomen

Om je lippen

Om je lippen 
staat een kleine koepel 
van kou 

waar woorden 
in worden gesproken 
die geheimer zijn 
dan spiegels 

zeg je bitter 
dan wordt het bitter 
dus zeg geen bitter meer 
maar bal 

je stem 
die in de zon 
een dik dekbed 
uit een klein raam 
kan worden 

of een hagelwitte husky 
slapend, in de zomer 
op de stoep voor 
een bloemenwinkel

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

Om dyn lippen

Om dyn lippen 
stiet in lytse koepel 
fan kjeld 

dêr’t wurden 
yn sein wurde 
dy’t geheimer binne
as spegels 

seiste bitter 
dan wurdt it bitter 
dus sis gjin bitter mear 
mar balje 

dyn stim 
dy’t yn de sinne 
in tsjok dekbêd 
út in lyts rút 
wurde kin 

of in hagelwite husky 
sliepend yn de simmer 
op de stoepe foar 
in blommewinkel

Oersetting: Jantsje Post

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.