Ga naar inhoud
Favorieten 0

Job Degenaar

Zeearend

Zeg zeearend en daar gaat hij al
in hemelblauw, met trage vleugelslagen 

langs oevers, geulen en zandplaten
zweeft hij als een heerser door de lucht

en neemt je mee naar je kinderdromen 
of liefde die onbereikbaar bleef

Hier gebeurt het bij de spiegel, bij het kalme 
geklater van water, de vluchtige geur van handzeep

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

See-earn

Siz see-earn en dêr giet er al
yn himelskblau, mei stadige wjukslach

lâns iggen, slinken en sânplaten
sylt er as in hearsker troch de loft 

en nimt dy mei nei dyn bernedreamen
of leafde dy’t ûnberikber bleau

Hjir bart it by de spegel, by it kalme kletterjen 
fan wetter, de flechtige rook fan hânsjippe

Oersetting: Jantsje Postma

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.