Ga naar inhoud
Favorieten 0

Paul van Dijk

Spiegelloper

ontsnapt aan de stampij, in een verloren ogenblik,
sta je voor de spiegel
wazig het beeld, ademhaling ontregeld
je beeltenis niet jijzelf
rondwarend in de spiegel het verleden                         
het jongetje glimlacht, steekt zijn hand uit 
hij die al je zomers kent
jaagt je nu schrik aan
zo staan jullie daar bewegingloos
de oude man, het jongetje, jij
legt je hand op het doorzichtige oppervlak
jullie wisselen en beginnen opnieuw  

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

Spegelrinner

út de drokte wei, yn in ferlern momint,
stiest foar de spegel
troebel it byld, dyn sykheljen ûnregelmjittich
dyn byltenis net dysels
yn ‘e spegel waret it ferline om
it jonkje glimket, stekt de hân út
hy dy’t al dyn simmers kent
jaget dy no eangst oan
sa stean jim dêr sûnder te bewegen
de âlde man, it jonkje, do
leist de hân op it trochsichtige oerflak
jim wikselje en begjinne opnij

Paul van Dijk

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.