Ga naar inhoud
Favorieten 0

Nyk de Vries

Spiegel

daar sta ik weer
met de handen onder de kraan

het duurt maar een paar seconden
en toch vaar ik zo een eind hiervandaan

terwijl rondom de wereld raast en roddelt
en ons vaak verhit tegenover elkaar zet

laat ik graag het zeil even zakken
om me in de luwte
aan je oogwenk

over te geven

 

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

Spegel

dêr stean ik wer
mei de hannen ûnder de kraan

inkeld in pear tellen duorret it
en toch far ik samar in ein hjirwei

wylst rûnom de wrâld raast en rabbet
en ús gauris nidich tsjinoer inoar set

lit ik graach it seil even sakje
om my yn 'e lijte
oan dyn eachwink

oer te jaan

Nyk de Vries

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.