Ga naar inhoud
Favorieten 0

Michelle Samba

't zal wat worden!

Ik zing
Ik drum
Ik kunst 
Ik lach
Ik duik
Ik begrijp
Ik streef
Ik vergeet mijn dromen de hele tijd
Ik vergeet mijn dromen de hele tijd
Ik vergeet mijn gezicht de hele tijd
Ik vergeet de hele tijd voor mezelf te zorgen

Het is 10 jaar geleden
In deze schemerzone
En nu heb ik bewust
En nu zal ik klimmen
Dat is niet gemakkelijk
Maar ik zie god al

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

’t sil wat wurde!

Ik sjong
Ik drum
Ik keunst
Ik laitsje
Ik dûk
Ik begryp 
Ik stribje
Ik ferjit myn dreamen de hiele tiid
Ik ferjit myn dreamen de hiele tiid
Ik ferjit myn gesicht de hiele tiid
Ik ferjit de hiele tiid foar mysels te soargjen 

It is 10 jier lyn
Yn dizze skimersône
En no ha ik bewust
En no sil ik klimme
Dat is net maklik
Mar ik sjoch god al

Michelle Samba

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.