Ga naar inhoud
Favorieten 0

Sipke de Schiffart

ontgoocheling

vannacht won ik de Nobelprijs voor de Literatuur:
een droom ging in vervulling  

de belangstelling van de internationale media 
was overweldigend, ik was de eerste 
Nederlander, de eerste Fries 
die het was gelukt – een unieke prestatie

mijn hele lichaam gloeide van geluk en trots

de mensen droegen mij op handen, 
de wereld lag aan mijn voeten,
ik was onsterfelijk geworden    

toen kreeg ik een duw van mijn vriendin: 
ga even op je zij liggen, je snurkt

Dit gedicht maakt deel uit van ‘Wjerspegelje’ (weerspiegelen), waarbij het vaste RIVM-handenwas-moment wordt benut om jou te verbinden met Friese dichters. Zo krijgen de makers van onze schone kunsten een podium in een tijd waarin live ontmoeten lastig is. En kun jij als toeschouwer, die hun optredens moet missen, toch even genieten van de inspiratie, de emotie, de spiegel die ons wordt voorgehouden. 

Hierboven staat de Nederlandse vertaling van het Friese gedicht dat op de spiegel staat. De oorspronkelijke versie:​

ûntgûcheling

fannacht wûn ik de Nobelpriis foar de Literatuer:
in dream gong yn ferfolling 

de belangstelling fan de ynternasjonale media 
wie oerweldigjend, ik wie de earste
Nederlanner, de earste Fries
dy’t it slagge wie – in unike prestaasje

myn hiele lichem gloeide fan gelok en grutskens

de minsken droegen my op hannen,
de wrâld lei oan myn fuotten,
ik wie ûnstjerlik wurden 

doe krige ik in triuw fan myn freondinne:
gean even op dyn side lizzen, snoarkest

Sipke de Schiffart

‘Wjerspegelje’ is een project van Merk Fryslân en Leeuwarden UNESCO City of Literature, naar Zwols voorbeeld (weerspiegelen.nl / #weerspiegelen) en met steun van de provincie Fryslân. Je vindt de gedichten op de spiegels van hotels in Leeuwarden. Op korte termijn komen er gedichten bij, op spiegels van andere openbare gelegenheden in Fryslân.