Ga naar inhoud
Favorieten 0

5 bijzondere verhalen van Friesland

Lees mee in deze blog, waar we vijf fascinerende historische gebeurtenissen uit Friesland onder de loep nemen: de heilige Bonifatius, de beruchte Mata Hari, de mysterieuze mummies van Wiuwert, de bloederige slag bij Warns en het verhaal van Grutte Pier. Friesland kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot ver voor de middeleeuwen, en deze gebeurtenissen zijn slechts een kleine greep uit het verleden van onze bijzondere provincie. Reis met ons mee terug in de tijd en ontdek de verhalen achter deze historische hoogtepunten van Fryslân.

1. bonifatius

Bonifatius was een Engelse missionaris die in de 8e eeuw naar Friesland reisde om het christendom te verspreiden. In 754 werd hij vermoord in Dokkum door heidense Friezen. Zijn dood zorgde voor een grote schok in Europa en hij werd later heilig verklaard. Tot op de dag van vandaag is Bonifatius een belangrijk figuur in de Friese geschiedenis.

Ontdek het verhaal van Bonifatius in Dokkum

2. mata hari

Mata Hari werd geboren in Leeuwarden als Margaretha Geertruida Zelle. Ze was een Nederlandse exotische danseres en spionne tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 1917 werd ze beschuldigd van spionage voor Duitsland en uiteindelijk ter dood veroordeeld. Haar verhaal is nog steeds omgeven door mysteries en controverses.

Bezoek haar geboortehuis in Leeuwarden

3. mummies van wiuwert

Wiuwert staat al eeuwen bekend om een uniek fenomeen: de mummies. In 1765 bij toeval ontdekt door timmerlieden, die bezig waren met werkzaamheden aan de kerk. Helaas zijn door onderzoeken 7 van de 11 lichamen verloren gegaan. Vier mummies zijn er overgebleven; zij zijn te bewonderen in de grafkelder van de Nicolaaskerk.

Bezoek de Mummiekelder in de Nicolaaskerk

4. de slag bij warns

De Slag bij Warns was een veldslag in de Fries-Hollandse oorlogen tussen graaf Willem IV van Holland en de Friezen die op 26 september 1345 plaatsvond. De slag wordt elk jaar herdacht op de laatste zaterdag van september. Op het Roode Klif bij Warns bevindt zich sinds 1951 een monument: een grote, uit De Tynje afkomstige zwerfkei met de tekst leaver dea as slaef (liever dood dan slaaf). De weg naar Scharl wordt door de plaatselijke bevolking nog altijd de ferkearde wei (de verkeerde weg) genoemd, omdat dit de weg was die de Hollandse ridders kozen, wat tot hun ondergang leidde.

Lees meer over de Slag bij Warns

5. grutte pier

Zoals je net gelezen hebt vond de Slag bij Warns plaats in 1345 en was het een belangrijke gebeurtenis tijdens de Friese Vrijheidsstrijd. Grutte Pier, een legendarische Friese vrijheidsstrijder, speelde een belangrijke rol in deze slag en leidde de overwinning van de Friezen op het Hollandse leger. Zijn moed en leiderschap maakten hem tot een symbool van de Friese onafhankelijkheid en verzet tegen buitenlandse overheersing.

Lees onze blog over Grutte Pier