10x dineren aan het water

© Het Theehuis

HET THEEHUIS

Grou.

© Picknickers

Picknickers

Terherne.

DE HINDE

Hindeloopen.

BADMEESTER KEIMPE

Balk.

IT FOARÛNDER

Sneek.

EETCAFE DE WINZE

Wyns.

PAVILJOEN DE LEYEN

Rottevalle.

IE SICHT

Oudega.

PUUR PRINCE

Earnewâld.

'T HAVENMANTSJE

Harlingen.